Materialen en Activiteiten 2008

De dag van het Jodendom wordt in 2008 voor de eerste keer in Nederland gehouden. Het is daarom goed terug te kijken: wat is er de laatste 40 jaar veranderd in de relatie tussen de kerk en de Joden? Met welke ogen kijken we nu? Op welke manier kun je deze “nieuwe kijk op het oude volk” in de parochie aan de orde stellen? Op een aantrekkelijke manier? Deze site geeft tal van suggesties. Voor elke parochie is er wel iets te vinden.

Tip. Vijf tips voor preek en catechese
wanneer het jodendom of de joodse achtergrond van Jezus ter sprake komt.

In elk van onderstaande rubriek staan activiteiten met diverse graden van moeilijkheid. Suggesties met één ster (*) zijn gemakkelijk, voor zowel de deelnemers als de organisatoren. Bij vijf sterren gaat het om een activiteit voor gevorderden.

1. DE NIEUWE KIJK OP DE RELATIE
Sommigen herinneren zich hoe het Tweede Vaticaans concilie een keerpunt betekende ook in de relatie tussen de kerken en het Joodse volk. Maar sindsdien is de ontwikkeling pas goed op gang gekomen. Met suggesties voor (pastorale) groepsgesprekken.

2. KUNST EN CULTUUR
In de moderne wereld hebben Joodse kunstenaars een belangrijke plaats veroverd in de beeldende kunsten en architectuur. Met suggesties voor Chagal, Rembrandt en Jeroen Bosch en hun verbeelding van het jodendom; over joodse muziek, dans, spel en cabaret.

3. EXCURSIES
Bezoek aan een Sjoel (synagoge), diverse musea als het Joods Historisch Museum, Museumpark Orientalis en het Anne Frank Huis; bezoeken aan joodse organisaties; activiteit voor jongeren.

4. HET JOODS LEVEN THUIS
Aangezien het gezin en de familie zo belangrijk zijn binnen het Jodendom, is het ook een leuk idee om eens kennis te maken met het Joodse religieuze leven bij Joodse mensen thuis: de vrouw in het Joodse leven, Sjabbat en de Kasjroet.

5. FILMAVOND
Het is natuurlijk ook een heel leuk idee om mensen met behulp van beeldmateriaal kennis te laten maken met het Jodendom. Met suggesties voor filmavonden, documentaires en speciale programma’s voor tieners en jongeren.

6. HERDENKEN EN VIEREN
In de Joodse godsdienst spelen feesten, zoals Pesach, Poeriem en Jom Kippoer een belangrijke rol. Om u deelgenoot te maken van het rijke Joodse leven noemen we een aantal activiteiten, die u ermee laten kennis maken.

7. BEZINNING EN STUDIE
Centraal in de Joodse traditie staat de studie van de Thora, vaak aangeduid met het Jiddische woord ‘lernen’. Het gezamenlijke leren vindt bij uitstek plaats in het leerhuis. Suggesties voor studie, uitwisseling en discussies.

8. OVERIGE ACTIVITEITEN
Deze laatste rubriek behandelt een aantal activiteiten die wij bewust niet op de voorgrond hebben geplaatst. Dit betekent echter niet dat wij deze activiteiten onbelangrijk vinden, integendeel zelfs.

9. WERKMATERIAAL JODENDOM
Speciaal ontiwkkeld werkmateriaal van de Katholieke raad voor Israël (KRI) en anderen. Thema’s als Tijd, Bijbel en Hoop.

10. BELANGRIJKE WEBSITES
Een overzicht van belangrijke en interessante websites in binnen- en buitenland over het Jodendom en de relatie Jodendom-Christendom.

Eigen suggesties

Heeft u zelf suggesties of leuke ervaringen, LAAT HET ONS WETEN. Wellicht ziet u uw eigen idee terug op deze site zodat ook anderen hier hun voordeel mee kunnen doen.