Mgr. Van Luyn over de Dag van het Jodendom

Namens de bisschoppenconferentie wil ik de Dag van het jodendom van harte aanbevelen aan pastores en vrijwilligers in de parochies van heel Nederland.

Deze jaarlijks terugkerende dag – 17 januari – kan een impuls zijn voor katholieken om ons te bezinnen op de joodse wortels van ons geloof, maar ook op de betekenis die de dialoog met het levende jodendom voor christenen kan hebben.

De keuze van de datum is niet toevallig. Van 18 tot 25 januari wordt elk jaar de oecumenische Bidweek voor de Eenheid van de christenen gehouden. De Dag van het jodendom gaat aan die Bidweek vooraf. Want alle christelijke kerken hebben hun wortels uiteindelijk in de joodse traditie. De joden zijn onze “oudere broeders en zusters” in het geloof aan de Ene God.

Om de parochies te inspireren tot locale activiteiten van bezinning en studie hebben de bisschoppen een speciale website laten opzetten, die voortdurend vernieuwd en aangevuld wordt: WWW.DAGVANHETJODENDOM.NL. Dit moderne medium past bij dit nieuwe initiatief.

In ons land wordt deze dag voor het eerst gehouden in 2008. Het jaarthema luidt: “Met nieuwe ogen” kijken naar de aloude relatie tussen joden en christenen, welke sinds het Tweede Vaticaanse Concilie een nieuwe impuls gekregen heeft.

A.H. van Luyn sdb