Omzien naar elkaar in tijden van polarisatie

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont maandagavond 29 januari 2024 in Tivoli Vredenburg in Utrecht de jaarlijkse bijeenkomst bij van In Vrijheid Verbonden. Het thema van de bijeenkomst is ‘Omzien naar elkaar in tijden van polarisatie’.

Tijdens de bijeenkomst gaat prof. dr. Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie en Veerkracht, in op de dynamiek van polarisatie en verkent hij welke invloed religies en levensbeschouwingen vanuit hun waarden kunnen hebben op de samenleving. Volgens professor Boutellier kunnen ‘levensbeschouwingen tegenstellingen verzachten als ze in gesprek met elkaar het gemeenschappelijke belang van de rechtstaat erkennen’.

Er zijn presentaties van de tradities die deel uitmaken van In Vrijheid Verbonden: Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Humanisme. Na afloop van de bijeenkomst gaat Prinses Beatrix in gesprek met een aantal betrokkenen.

Musical Ruth
De presentatie vanuit het Christendom wordt verzorgd door KOEMI, voorheen Kisi Nederland, een groep katholieke jongeren met een oecumenische opdracht. De jongeren voeren een lied uit hun musical Ruth op, waarbij wordt uitgebeeld hoe Ruth als vreemdeling arriveert. De arbeiders reageren in eerste instantie vijandig, maar door het ingrijpen van Boaz wordt Ruth in hun midden opgenomen.

In Vrijheid Verbonden is een groep mensen die vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen samenkomt en de handen ineen slaat om zich gezamenlijk te presenteren en sterk te maken voor goed samenleven en de democratie. De eerste bijeenkomst werd ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix in 2005 georganiseerd. De gemeente Utrecht is mede-gastheer.

Bron: RKKerk.nl | Foto: Youtube