Verslag DvhJ2018 – Bisdom Groningen-Leeuwarden

Bisschop mgr. Ron van den Hout was zondagmiddag 21 januari jl. gastspreker op de jaarlijkse Dag van het Jodendom in Groningen. Thema van de dag was ”Doorgeven van de traditie”. De bisschop stond stil bij de het verschil in joods en christelijk denken met betrekking tot het thema en de veranderingen in de RK kerk en maatschappij. Het loskoppelen van de vroegere verbinding tussen gezin, katholieke school en Kerk stelt ouders voor nieuwe uitdagingen bij de overdracht van geloof aan jongeren. Tweede gastspreker was emeritus hoogleraar en psychiater prof. Herman van Praag. Zijn lezing was een weergave van zijn laatste boek over ”Slecht zicht, een hommage aan de twijfel”. Een pleidooi in de vorm van een roman over de spirituele zoektocht van een jonge jood onder verschillende joodse stromingen in de tijd van Jezus. De lezing van Van Praag, zelf verhinderd als spreker wegens ziekte, werd voorgedragen door Lex van der Star, vertegenwoordiger van de Progressief Liberale Gemeenschap.

De Dag van het Jodendom is een jaarlijks initiatief in de Synagoge Groningen, georganiseerd door het bisdom Groningen-Leeuwarden i.s.m. de orthodoxe en progressief-liberale joodse gemeenschap in Groningen/Haren.

Klik hier voor het volledige verslag inclusief de lezingen van de sprekers