Bisdom Den Bosch – Pastorale cursus ‘Geloven in groei’

De jaarlijkse Dag van het Jodendom wil de joods-katholieke betrekkingen verbeteren. Als datum voor deze dag is gekozen voor 17 januari, omdat een dag later de Gebedsweek voor Eenheid van de Christenen  begint. Daarmee wil men uitdrukken dat alle christelijke kerken wortelen in het Jodendom. Om een diepere kennis van de joodse wortels van ons katholieke geloof te verkrijgen, wordt in de aanloop van de Dag van het Jodendom 2016 een korte cursus aangeboden. We gaan op zoek naar de joodse wortels van ons christelijk belijden, vieren, leven en bidden. Aansluitend zoomen we nog in op de joodse wortels van het thema van het Heilig Jaar: de Barmhartigheid; om daarna een bezoek te brengen aan de synagoge in Nijmegen waar we in dialoog treden met een vertegenwoordiging van de Israëlitische Gemeente daar.

Doelgroep: Iedereen die geïnteresseerd is. U hoeft niet te beschikken over een basiskennis van het Jodendom.
Cursusdata: Donderdag 19 november 2015; 26 november; 3 december; 10 december; 7 januari 2016, telkens van 19.30 tot 21.30 uur.
Bezoek Israëlitische Gemeente Nijmegen, donderdag 14 januari 2016.
Locatie cursus avonden: Bisdom van ’s-Hertogenbosch, Parade 11, 5211 KL ’s-Hertogenbosch.
Bijdrage: van de deelnemers wordt een bijdrage van € 35,- per persoon gevraagd voor de vijf bijeenkomsten en het uitgereikte materiaal.
Aanmelden: vóór 12 november 2015
Diocesaan Vormingscentrum ’s-Hertogenbosch, Postbus 1070, 5200 BC
’s-Hertogenbosch. E-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl. T:  073-523 2045 (secretariaat / mevrouw Anja van der Els).

Voor meer informatie en volledig programma (flyer)