‘Voorbij de interreligieuze dialoog?’ – Conferentie over 50 Nostra Aetate

Datum: 28 oktober 2015, 10.30 tot 16.45 uur (inclusief lazing)
Locatie: Utrecht, Nieuwegracht 61 (conferentie), Catharijneconvent (lezing)
Kosten: € 25 incl. lunch; VAK-leden, studenten/medewerkers TST en Fontys gratis
Opgave: (incl. betaling) via deze webpagina.

Een inspirerend voorbeeld van interreligieuze dialoog vormt het tweegesprek tussen paus Franciscus (toen nog kardinaal) met zijn Joodse vriend rabbijn Abraham Skorka van Rio de Janeiro. In Nederland uitgegeven onder de titel ‘Hemel en aarde‘. Beide leidsmannen laten zien dat dialoog niet enkel bestaat in spreken met elkaar, maar vooral in leven met elkaar.

Met dit initiatief belichaamt de paus de visie van de katholieke kerk op de verhouding tussen aanhangers van verschillende religies, waarvan de grondbeginselen precies vijftig jaar geleden zijn geformuleerd in het conciliedocument Nostra Aetate. Dit document markeerde een omslag in het denken over ‘de ander’. Nadruk ligt daarbij op datgene wat gelovigen van verschillende religies met elkaar verbindt, in plaats van wat hen van elkaar scheidt. Het document onderstreepte bovendien het belang van het fundamentele recht op godsdienstvrijheid.

Vijftig jaar na dato rijst de vraag of we met een dergelijke visie op interreligieuze dialoog nog uit de voeten kunnen. Nu de wereld meer dan ooit in brand staat is religie zelf onder vuur komen te liggen. Religie en geweld vormen een explosief mengsel. In de opinie van veel postmoderne burgers staat ‘religie’ gelijk aan geweld, onderdrukking en discriminatie. Heftige emoties voeden de al dan niet realistische angst voor ‘de ander’, ook onder gelovigen zelf. Komt daarmee een einde aan de dialoog?

Tegen deze achtergrond organiseert de Katholieke Raad voor Kerk & Jodendom/KRI, samen met Luce / CRC en Tilburg School of Catholic Theology, een conferentie onder de titel ‘Voorbij de interreligieuze dialoog?’ Medewerking verlenen Gerard Rouwhorst, Marcel Poorthuis, Marianne Moyaert en anderen. In de middag vindt tevens de Kardinaal Willebrandslezing plaats, dit jaar verzorgd door rabbijn Ron Kronish, oprichter en directeur van de Interreligious Coordination Council in Israel. Het bijwonen van de Willebrandslezing (om 15.00 uur) is gratis.

RonKronish2