Dag van het Jodendom met opperrabijn Jacobs (Maastricht 17 januari 2017)

Waar en wanneer? dinsdag 17 januari 2017, in het Apple Park Hotel aan de P. de Coubertinweg 3 te Maastricht van 14.00 – 17.00 uur

De vreemdeling: bedreiging, verrijking of aan zichzelf overgelaten?
Spreker: opperrabbijn B. Jacobs

De Klankbordgroep Jodendom – Katholieke Kerk in Limburg nodigt u van harte uit voor de viering van de dag van het Jodendom op 17 januari 2017 in het Apple Park Hotel, P. de Coubertinweg 3 te Maastricht. De dag van het Jodendom, die in verschillende Europese landen wordt gehouden, werd enkele jaren geleden door de Nederlandse bisschoppenconferentie ingesteld voor ons land om de dialoog met en de kennis van het Jodendom te versterken. Enkele malen per jaar worden hiertoe bijeenkomsten gehouden, zoals november jl. in de voormalige synagoge te Meerssen over de joodse wortels van het Onze Vader.

Landelijk is dit jaar, gezien de actualiteit van de vluchtelingen, gekozen voor het thema: ‘de vreemdeling’ met als ondertitel: ‘bedreiging, verrijking of aan zichzelf overgelaten? De dag van het Jodendom in Maastricht heeft het volgende programma:

14.00 – 14.30 uur: Aankomst met koffie
14.30 – 14.45 uur: Opening en welkom door gastheer dhr. B. Wesly
14.45 – 15.15 uur: Inleiding ‘De vreemdeling in de Bijbel’ door Mgr. Dr. Th. Willemssen
15.15 – 15.45 uur: Inleiding ‘De vreemdeling in Limburg in het verleden en heden’ door mw. M. Beusmans van de Dienst Kerk en Samenleving
15.45 – 16.00 uur: Gedachtenwisseling
16.00 – 16.15 uur: Pauze
16.15 – 16.30 uur: Slotwoord door opperrabbijn B. Jacobs
16.30 uur: Sluiting

Voor deze dag van het Jodendom kunt u zich vóór 10 januari a.s. aanmelden bij mw. M. Rademaker middels bijgaand aanmeldingsformulier of via e-mail: m.rademaker@bisdom-roermond.nl