Dag van het Jodendom in Den Bosch – 20 januari 2019

Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch organiseert een studiemiddag over ‘lernen’ op zondag 20 januari 2019 (14.00 – 17.00 uur).

Tradities, ook godsdienstige tradities, worden doorgegeven, van generatie op generatie. Dat gebeurt thuis, in de gemeenschap, op school. Maar hoe gebeurt dat? Wat is ‘leren’ eigenlijk? Wat betekent ‘leren’ voor het kind of de leerling? Wat betekenen leren en opvoeding voor de opvoeder of leraar? Wat is het bijzondere van de Joodse manier van leren, het zogenaamde ‘lernen’? Wat zouden wij christenen daarvan kunnen leren?

Dr. Leo Mock zal een referaat houden over de Joodse manier van leren. Mock is docnet judaïca aan de Tilburg School of Catholic Theology, betrokken bij het tijdschrift Tenachon-Themamagazine dialogisch leren (Uitgave PaRDeS) en joods adviseur bij het Nieuw Israëlitisch Weekblad Beth Shalom.

Dr. Bill Banning en drs. Joost Jansen o.praem zullen reageren op het referaat, waarna er gelegenheid is voor verdere uitwisseling.

Banning is onderwijspedagoog en theoloog, leraar godsdienst-levensbeschouwing OMO en levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA. Jansen is prior van abdij van Berne Heeswijk en leidt al vele jaren leerhuisgroepen in Heeswijk, Tilburg en Meerssen.

Aanmelden voor deze studiedag kan tot uiterlijk 12 januari 2019 per email: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl.