Dag van het Jodendom in Tilburg

Op ‘Dag van het Jodendom’ (zondag 20 januari 2019) is de bisschop van ’s-Hertogenbosch, Monseigneur De Korte, hoofdcelebrant in de eucharistieviering van de Petrus en Pauluskerk. In deze viering zingt Hannah Verhulst uit psalm 96 (“Zingt een nieuw lied alle landen”) volgens de joodse zangtraditie. Hannah Verhulst is chazzaniet (vrouwelijke vorm van chazzan = voorzanger) van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.
Het is inmiddels een traditie in de Petrus en Pauluskerk om elk jaar naar aanleiding van de Dag van Jodendom aandacht te besteden aan de bijzondere band van de Kerk met het Jodendom.
Psalmen zijn eeuwenlang een steun voor alle mensen, zowel joden als christenen. Deze liederen worden op allerlei manieren ‘dag in dag uit’ gezongen, gelezen en gebeden. In de liturgie van de zondag zorgt de antwoordpsalm voor het antwoord op de Schriftlezingen. Psalmen worden bij voorkeur gezongen voorgedragen. Dankzij de medewerking van de voorzanger van de synagoge kan de psalm in zijn oorspronkelijke taal (het Hebreeuws) beluisterd worden. Dezelfde psalm wordt daarnaast ook in het Latijn (gregoriaans) en in het Nederlands ten gehore gebracht.
De Dag van het Jodendom is door de Rooms-Katholieke Nederlandse bisschoppen ruim tien jaar geleden ingesteld op 17 januari. De dag beoogt kennis over het Jodendom onder christenen te bevorderen. Ook wil het initiatief de dialoog tussen joden en christenen stimuleren.
Na afloop van de viering op 20 januari, rond 12.00 uur, wordt de muzikale ontmoeting tussen joodse en katholieke tradities voortgezet door een miniconcert waarin de joodse zangtraditie en de zangtraditie van het Petrus en Pauluskoor worden afgewisseld.