Dag van het Jodendom in synagoge Groningen

Op zondag 18 januari wordt in het bisdom Groningen-Leeuwarden een studiemiddag gehouden in het kader van de Dag van het Jodendom. De studiemiddag begint om 15.00 uur in de synagoge aan de Folkingestraat te Groningen en zal rond 17.00 uur worden besloten. Er zijn dit jaar twee sprekers: opperrabijn Jacobs en bisschop de Korte. Beide sprekers belichten de joods – katholieke betrekkingen in verleden, heden en toekomst. Er is ruimte om met de sprekers en elkaar in dialoog te gaan.

Dit jaar staat de dag in het teken van het document Nostra Aetate dat 50 jaar geleden tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie werd gepubliceerd. In dat document wordt onder meer de verhouding van de Rooms- Katholieke Kerk tot het Jodendom besproken.

De studiemiddag staat open voor alle belangstellenden.

(Lees verder: Bisdom Groningen-Leeuwarden)