Folder Dag van het Jodendom 2015

Voor de nieuwste editie van de Dag van het Jodendom heeft de Tilburgse Petrus en Pauluskerk de folder ‘Jezus door de ogen van joodse kunstenaars’ uitgebracht.

Sinds de instelling van deze dag heeft de Petrus en Pauluskerk in Tilburg elk jaar aandacht besteed aan een thema, dat christenen met de joodse traditie bindt.
Dit jaar is gekozen voor kunst.

## Jodendom en kunst

Joodse kunstenaars worden in hun vrijheid belemmerd door de woorden uit de Tora: ‘Je zult je geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel is, noch van wat beneden op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is (Exodus 20,4). Het is extra bijzonder dat een joodse kunstenaar etsen mocht maken voor de Lezenaarsbijbel van de KBS.

Met de lezenaarsuitgave van 1998 wilde de KBS (Katholieke Bijbelstichting) laten zien dat de Tenach (het Oude Testament) een joods boek is en vanuit zijn eigen joodse context, waarde en betekenis geïnterpreteerd en geïllustreerd moet worden, en niet vanuit het Nieuwe of Tweede Testament en een christelijke visie op Jezus.

Hoe kijkt de liberaal joodse kunstenaar Marcus van Loopik naar Jezus en het evangelie? Kunnen zijn etsen ons helpen met nieuwe ogen naar Jezus te kijken?
Heel bijzonder om te zien hoe deze joodse kunstenaar naar de geboorte van de Messias of de kruisiging kijkt.

Download de folder