Lijst sterke vrouwen

Zowel de joodse als de rooms-katholieke traditie kent verschillende ‘sterke vrouwen’. Hier een lijstje met een aantal  ‘sterke vrouwen’ uit de twintigste eeuw.  

Joods

Aletta Jacobs – eerste vrouwelijke student; vrouwenkiesrecht
Anna Polak – directrice Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid
Emmy Belinfante – journalist/redacteur, eerste vrouwenrubriek in NL dagblad,
Sientje Prijes – vakbondsbestuurder
Rosa Manus – vrouwenkiesrecht
Alida de Jong – vakbondsbestuurder

RK

Truus Beliën (1e vrouwelijke burgemeester)
Anna de Waal (1e vrouwelijke staatssecretaris)
Marga Klompé (1e vrouwelijke minister)
Mia Smelt (Moeders wil is wet)
Catharina Halkes (hoogleraar feminisme en christendom)

 

In het Digitale Vrouwenlexicon zijn ze snel op te zoeken.