Nostra Aetate: Toen, nu en straks

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie “Nostra Aetate” aannam, de verklaring over de relatie van de Rooms-Katholieke Kerk tot de niet-christelijke godsdiensten.
Deze verklaring vormde met name een ommekeer in de verhouding met het Jodendom.

De R.-K. Kerk van Nederland zal in de loop van 2015 op verschillende momenten aandacht besteden aan 50 jaar “Nostra Aetate”. Zo zal de jaarlijkse Dag van het Jodendom in 2015 in het teken staan van dit jubileum.

Traditiegetrouw wordt ook in Amersfoort jaarlijks aandacht aan de Dag van het Jodendom geschonken Ook dit maal organiseert de parochie O.L.Vrouw van Amersfoort rondom de Dag van het Jodendom 2015 twee activiteiten:

• dinsdag 20 januari 2015 om 20:00 uur:
spreekt pastor drs. Frans Zwarts, lid van het bestuur van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (KRI) over de betekenis van Nostra Aetate “Toen, nu en straks.”
Locatie: Witte Zaal van de Heilige Geestkerk, Mozartweg 54 te Amersfoort.

• zaterdag 28 februari 2015:
Bezoek aan de synagoge én deelname aan de dienst van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam aan de Zuidelijke Wandelweg om kennis te nemen van de riten en gebruiken van een sjabath-viering binnen het liberale Jodendom. Maar ook om gevoel te krijgen voor verschil en overeenkomst van een dienst binnen het jodendom en die binnen de katholieke kerk.