Impulsdag Dag van het Jodendom in nieuwe synagoge Amsterdam

Op 14 oktober jl. organiseerde de Katholieke Raad voor Israel de jaarlijkse impulsdag als voorbereiding op de Dag van het Jodendom. Deze dag verkende het centrale thema van de Dag van het Jodendom 2011, namelijk feesten en gedenkdagen. Waar vieren Joden hun belangrijkste religieuze momenten? Zo’n veertig belangstellenden, onder wie …

Impressie Impulsdag Jodendom – ‘Tijd is heilig’

Op 15 oktober jl werd in het kader van de Dag van het Jodendom een impulsdag georganiseerd over het jaarthema huisrituelen. Zo’n 50 mensen uit alle windstreken van Nederland hadden zich Amsterdam verzameld voor inleidingen en workshops. Professor Rouwhorst (Faculteit Katholieke Theologie) gaf aan dat in de rooms-katholieke traditie veel …