17 januari: Bijeenkomst Dag van het Jodendom in Leiden over sterke vrouwen

“Waarom de Dag van het Jodendom belangrijk is? Je mist ontzettend veel als je als christen niets weet van het Jodendom. Dus besteed er vooral aandacht aan en kom naar de bijeenkomst op 17 januari.” Willy Hoogendoorn is bisschoppelijk gedelegeerde voor het Jodendom en organiseert op de Dag van het …

Digitale Vrouwenlexicon

Sinds de maatschappelijke emancipatiebewegingen van de 19e en 20e eeuw is er veel gebeurd, denk aan Vrouwenkiesrecht, arbeidersbewegingen, en omgang met religieuze minderheden. Denk aan de Joodse Aletta Jacobs (arts en voorvechter van het vrouwenkiesrecht) en Sientje Prijes (vakbondsbestuurder) en de katholieke politici Anna de Waal en Marga Klompé. Over …