Jaarthema 2019: “Lernen”

De Dag van het Jodendom krijgt in 2019 het jaarthema “Lernen”. Het woord ‘lernen’ kennen we in het Nederlands als ‘leren’. In de Joodse betekenis is lernen een heilige bezigheid om de Tora en de traditie van het Jodendom beter te leren begrijpen. In 2019 zullen er lezingen en ontmoetingen worden gehouden om dit thema te verdiepen. Daarnaast wordt er lesmateriaal ontwikkeld voor bijeenkomsten in parochies, leerhuizen en leesgroepen.

De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.

Overzicht van alle nieuwsberichten van de Dag van het Jodendom 2019