Dag van het Jodendom in Utrecht – 17 januari 2014

Voor 17 januari 2014 staat een studiemiddag op het programma waarin ‘gelernd’ gaat worden. Pastorale beroepskrachten die werken met een zending van de aartsbisschop zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Ook worden enkele personen uitgenodigd die zich in het Aartsbisdom Utrecht in het bijzonder inzetten voor de Joods-Katholieke dialoog. Dr. Marcus …

Diverse activiteiten Dag van het Jodendom in Tilburg

In 2014 worden er binnen de Petrus en Pauluskerk activiteiten georganiseerd rond het plaatsen van twee zgn. Struikelstenen voor het Joodse echtpaar, Bobby en Tineke Spier-Bendien, dat in Zorgvlied (aan de Burg. Van Meursstraat nummer 5) heeft gewoond. Zij probeerden in december 1941 naar Engeland te vluchten, maar werden gevangen …